Есенното равноденствие (Есенен сезон) е интересно явление, при което почти се изравнява продължителността на деня и нощта на цялата планета, с изключение на няколко района, разположени в близост до полюсите. От своя страна този интересен феномен предизвиква голям интерес и внимание сред всички култури и етноси, а сега е и причина за новото интересно лого на началната страница на Google. Днешният ден представлява момента, в който Слънцето пресича в своя път т.нар. “небесен екватор” и това събитие се случва два пъти в годината, а именно на 20 или 21март, 22 или 23 септември.

 


Различните народи по цял свят интерпретират по свой начин това явление и повечето го свързват с вечните сили на доброто и злото, докато за природата това е момент, в който наблюдаваме смяната на сезоните. В същото време есенното равноденствие е белег и на момента, в който трябва да оберем реколтата си и е обект на множество ритуали и обреди, свързани предимно със земеделието и плодородието. Интересният феномен отбелязва началото на есента в Северното полукълбо и на днешния ден Слънцето пресича въображаемата линия в небето над екватора в посока от север на юг.


Нашата планета винаги е наклонена под ъгъл от около 23.5 градуса спрямо т.нар. “еклиптика” или въображаемата равнина създадена от пътя на Земята около Слънцето. Във всеки друг ден от годината едно от двете полукълба се накланя около него, но на двете равноденствия нейната ос е перпендикулярна на слънчевите лъчи. Уникалното явление неслучайно е обект на невероятен интерес в глобален мащаб и днес е добра възможност да се замислим за природата, и това колко уязвими сме ние хората в контекста на законите на физиката.